プライバシーポリシー

Chính sách bảo mật thông tin

Công ty kế toán thuế Hinokuma Partners (sau đây xin đề cập đến như là là “văn phòng của chúng tôi”) đã đặt ra những chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây, với mong muốn thúc đẩy việc bảo vệ thông tin riêng tư cá nhân bằng cách xây dựng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân và quán triệt kỹ càng cho tất cả nhân viên để bản thân mỗi người nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân

Quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng chúng tôi sẽ tiến hành quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân, áp dụng các biện pháp an toàn và thiết lập các biện pháp thích hợp cần thiết như đào tạo triệt để nhân viên, điều chỉnh thể chế quản lý, duy trì hệ thống bảo mật nhằm ngăn ngừa việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân và nỗ lực giữ cho những thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và cập nhật mới nhất

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân mà khách hàng đã ủy thác cho chúng tôi sẽ được sử dụng để đính kèm tư liệu hay thư điện thử nhằm mục đích liên lạc từ phía văn phòng hay giải đáp thắc mắc liên quan đến câu hỏi hay hướng dẫn về nghiệp vụ.

Nghiêm cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

Văn phòng chúng tôi cam kết quản lý một cách hợp lý và không tiết lộ các thông tin cá nhân mà khách hàng đã ủy thác cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.

・ Được sự đồng ý của khách hàng
・ Nhằm tiến hành những dịch vụ được khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ công khai thông tin cần thiết cho người đảm nhiệm mà chúng tôi sẽ ủy thác để thực hiện nghiệp vụ đó.
・ Khi cần thiết phải công bố theo quy định của pháp luật hiện hành

Các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin cá nhân

Văn phòng của chúng tôi thiết lập và thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật tốt nhất có thể nhằm đảm bảo tính an toàn và chính xác của thông tin cá nhân.

Yêu cầu truy vấn của ngừoi ủy thác

Nếu khách hàng muốn truy vấn, chỉnh sửa hay xóa thông tin cá nhân của chính chủ người ủy thác, chúng tôi xin phép sẽ phản hồi sau khi xác nhận chính xác rằng khách hàng chính là chính chủ.

Rà xoát và tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và quy phạm chuẩn mực

Văn phòng của chúng tôi tuân thủ nghị định và tiêu chuẩn phát luật hiện hành của Nhật Bản, được áp dụng cho quyền sở hữu thông tin cá nhân, đồng thời rà soát lại nội dung của chính sách một cách thích hợp, cũng như nỗ lực cải thiện để hoàn thiện hơn

Liên hệ

Công ty kế toán thuế Hinokuma Partners
〒862-0913 Kumamoto, Higashi-ku, Onoue, 1-25-20 Onoue Building 2F
Điện thoại: 096-285-6860