事業内容

Hỗ trợ các vấn đề quản lý và hoạt động kinh doanh

Thuế doanh nghiệp-Hãy đến Hinokuma Partners

“Tôi sẽ tiết kiệm thuế, nhưng tôi muốn đóng thuế để công ty tồn tại lâu dài.” Chúng tôi hỗ trợ những nhà quản lý như vậy.

Chúng tôi, các nhà quản lý doanh nghiệp và cả cơ quan thuế đều có ý thức nộp thuế theo đúng pháp luật như nhau. Xin đừng hiểu nhầm vì đây không phải là sự đối đầu. Chúng tôi sẽ bảo vệ thời gian, tài sản quý giá của công ty và chủ doanh nghiệp bằng cách “Lập sổ sách kế toán dự liệu đối sách điều tra của kiểm toán thuế” “Xử lý điều tra thuế liên quan đến pháp lý”

Ngoài ra, còn có những lựa chọn khác ví dụ kiểm tra tờ khai báo cáo thuế được yêu cầu bởi cơ quan thuế quốc gia hay trao đổi điều tra thuế vụ với cơ quan thuế quốc gia.

Thuế tài sản và các biện pháp thừa kế-Hãy đến Hinokuma Partners

Bằng kinh nghiệm thực tế phong phú xử lý hơn 100 khách hàng thuế thừa kế và thuế khai tặng. Chúng tôi sẽ không làm giảm thuế bằng cách bất hợp pháp mà sẽ đánh giá đúng tài sản bằng cách nắm vững chế độ mất giá tài sản có thể sử dụng được. Đặc biệt, điều này rất quan trọng nếu đánh giá hiện trạng đất đai khi khai báo thuế kế thừa tài sản.

Nhằm bảo vệ thời gian quý giá của khách hàng cũng như tránh những cuộc điều tra thuế không cần thiết, chúng tôi luôn chuẩn bị tài liệu chi tiết trong các tệp đính kèm. Hãy liên hệ ngay với Hinokuma Patners để thảo luận về cách kế thừa tài sản giúp mang lại sự yên tâm trong tương lai.

Phần mềm kế toán đámmây/Cải tiến kế toán

Phần mềm kế toán đám mây(Cloud Accounting) vô cùng hiệu quả đối với các công ty không có kế toán phụ trách cũng như giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động.
Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ giới thiệu đến khách hàng các phần mềm kế toán đám mây như “Money Forward Cloud” “freee” , đồng thời luôn sát sao theo dõi hỗ trợ quá trình kinh doanh, đề ra các đề xuất cải tiến nghiệp vụ kế toán. Vì vậy, đừng ngần ngại liên lạc và thảo luận với chúng tôi

Hỗ trợ doanh nghiệp thừa kế

Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp gồm 5 giai đoạn 「Hình thành・Tăng trưởng phát triển・M&A(Mua bán, sát nhập, mở rộng)・Thanh lý・Giải thể」

Đặc biệt, hiện nay việc không có người kế thừa của các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là một vấn đề lớn.

Vì vậy chúng tôi luôn tìm hiểu về các phương pháp khác nhau khác ngoài chế độ thuế kế thừa doanh nghiệp để có thể hỗ trợ quý công ty một cách tốt nhất.  Ngoài ra, với tư cách là thành viên nghiệp vụ chuyên môn của ” Quỹ tài trợ chung – xúc tiến M & A Nhật Bản”, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tuyển dụng cũng như chuyển giao kỹ thuật cho thế hệ kế thừa tiếp theo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương

中小M&Aガイドラインについて