HOME

Hỗ trợ về thuế và tài chính

Công việc “không đơn giản chỉ là nộp tờ khai thuế “. Khi báo cáo quyết toán, chúng tôi sẽ thảo luận với lãnh đạo quý công ty để đưa ra những tư vấn nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như lợi nhuận của đối tác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chủ động truyền đạt những gì bản thân đã nhận thấy dựa vào kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn, chẳng hạn như rủi ro liên quan đến kinh doanh tiềm ẩn trong báo cáo tài chính quyết toán.

Phần mềm kế toán đám mây/Cải tiến kế toán

Phần mềm kế toán đám mây(Cloud Accounting) vô cùng hiệu quả đối với các công ty không có kế toán phụ trách cũng như giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động. Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ giới thiệu đến khách hàng các phần mềm kế toán đám mây như “Money Forward Cloud” “freee” , đồng thời luôn sát sao theo dõi hỗ trợ quá trình kinh doanh, đề ra các đề xuất cải tiến nghiệp vụ kế toán. Vì vậy, đừng ngần ngại liên lạc và thảo luận với chúng tôi

Hỗ trợ doanh nghiệp thừa kế

Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp gồm 5 giai đoạn 「Hình thành・Tăng trưởng phát triển・M&A(Mua bán, sát nhập, mở rộng)・Thanh lý・Giải thể」 Đặc biệt, hiện nay việc không có người kế thừa của các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là một vấn đề lớn. Vì vậy chúng tôi luôn tìm hiểu về các phương pháp khác nhau khác ngoài chế độ thuế kế thừa doanh nghiệp để có thể hỗ trợ quý công ty một cách tốt nhất. Ngoài ra, với tư cách là thành viên nghiệp vụ chuyên môn của ” Quỹ tài trợ chung – xúc tiến M & A Nhật Bản”, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tuyển dụng cũng như chuyển giao kỹ thuật cho thế hệ kế thừa tiếp theo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương
中小M&Aガイドラインについて

Hỗ trợ tiếng Việt

Nếu công ty bạn đang gặp rắc rối với việc khai báo thuế tại Nhật Bản, thì nhân viên đối ứng mảng tiếng Việt trong văn phòng chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó. Tiếng Nhật sẽ không còn là rào cản nữa nên hãy yên tâm liên lạc với văn phòng chúng tôi

関連企業・団体